Krav fra båtforeningen

 Båtforeningens krav til fortøyning, båtstørrelser og bryggeplass finnes her: Regler/Instrukser