Mitt Raet - Hvordan bli hørt?

Raet nasjonalparkstyre lanserer i dag en innspillsrunde «Mitt Raet» for alle brukere av Raet nasjonalpark og Søm LVO

 

Raet nasjonalparkstyre har egne møter med rådgivende utvalg, næringsdrivende, kommunene og fylkeskommunen i prosessen med besøksstrategi for Raet nasjonalpark og Søm LVO, men i tillegg til dette ønsker de å gjøre det mulig for alle å sende inn et innspill med forslag til hvordan verneområdene bør forvaltes og hvilke tiltak som bør vurderes.

 

Det er laget to muligheter for å gi innspill

A: Svarskjema som sendes inn til en egen epost der man kan velge mellom alternativer eller skrive eget innspill.

B: Karttjeneste der man kan punktfeste forslag/ innspill direkte i kart. Kartet fungere best på PC og krever litt datakyndighet (se veileder på web)

 

Alle innspill er anonyme, men man kan velge å signer i teksten om man ønsker det.

For eksempel kan jo Torungens Venner ønske å stå som avsender.

 

Info og lenker til svarsskjema og karttjenesten ligger på

 

https://raetnasjonalpark.no/mittraet/

 

 

Del gjerne facebookinnlegget også:

https://www.facebook.com/raetnasjonalpark/posts/1175933995913917