Nyheter

Båtplass til salgs - 29.10.2018

C-58 selges.
Send melding til båtplassformidler dersom du er interessert, 
frist 12/11.

Minner også om at det er to jolleplasser til salgs, A-04 og A-22.

NB! Mailadresse til båtplassformidler finner du under fanen 'Om oss' her på hjemmesiden.

 

ÅRSMØTE 2018 - 17.10.2018

Det kalles herved inn til årsmøte for Søm båtforening.

Tid:   Mandag 29.10.2018 kl. 19:30

Sted: Fevik skole

Agenda i.h.t foreningens vedtekter, §3 Årsmøte.

Sakspapirer for årsmøtet legges ut på foreningens hjemmeside under fanen
 'Årsmøte' og '2018'.

Vel møtt til årsmøtet !

 

Styret

 

Opptak av båter høsten 2018 - 12.10.2018

Minner båteiere om fristen for opptak av båtene fra bryggeanlegget,
den er som alltid 15.10.

 

 

Nok en E-plass selges - 06.09.2018

E-plass nr. 257 selges. SOLGT
Dessuten har vi to jolleplasser (A-plasser) for salg.

NB ! NB ! FORNYET FRIST

Dersom du er interessert ta kontakt båtplassformidler innen 8.10

 

 

Båtplasser til salgs - 14.05.2018

 

Fremdeles mulighet både til å leie og kjøpe båtplass på Søm.
Se båtforeningens hjemmside.

 

Ny rutine for tildeling av båtplass - 15.04.2018

Innen kort tid vil ny rutine for tildeling av båtplass innføres, i teksten under beskrives den nye rutinen.

 Dagens rutine for tildeling av båtplass

Tildeling av båtplass foretas etter prioritet definert i vedtektene §12.
Prioritet er definert til å være den dato man varsler ønske om båtplass eller bytte av båtplass.I praktisk gjøres tildeling ved at båtplassformidler kontakter potensielle kjøpere med SMS ut fra den prioriteringen de har. Et antall medlemmer kontaktes og det gis en frist for å svare. 
Når fristen er gått ut er det den med lengst ansiennitet som blir tildelt plassen. 
Dersom ingen har meldt interesse fortsetter en på prioriteringslisten helt til en vil kjøpe.

Denne rutinen vil nå endres
 
Nå vil ledige båtplasser bli annonsert på hjemmesiden www.sombat.no under  fanen med tittel 'Båtplasser til salgs'.Når en plass skal selges, legges informasjon om plassen ut under denne fanen med en ca. 1ukes tidsfrist for å svare.
Potensielle kjøpere varsler så båtplassformidler om sin interesse. Når fristen for å svare er gått ut, tildeles plassen til den med lengst ansiennitet som har meldt interesse.Den samme prioriteringen for tildeling gjelder med ny rutine.

Den nye rutinen vil gjøre tildeling av båtplass enklere og mer fleksibel.

 

Dersom noen som leser denne nyheten og IKKE har mottatt mail med samme informasjon, bes sende sin mailadresse til bjorn.schinnes@gmail.com

//Bjørn Schinnes, båtplassformidler Søm båtforening
 

Makrellen har kommet! - 07.04.2018

Den nye makrellen er kommet på plass i bryggeanlegget. Det gjenstår oppankring og montering av bommer. 
Deretter vil det gjennomføres dugnader for å klargjøre anlegget for sommeren. Eksakt dato er ikke klar ennå.

 

 

 

Makrellen kommer snart ! - 23.01.2018

Ja, det er sant !
Iflg. Åge vil den nye makrellen kommer i uke 11 og vil bli montert så fort som mulig. Dette betinger at transport til Arendal går som planlagt og at isforholdene ikke skaper problemer.
Leverandøren gjør all montering, d.v.s ingen dugnad.

 

Årsmøtereferat - 26.10.2017

Referat fra årsmøte 2017 ligger nå tilgjengelig under fanen Årsmøte på hjemmesiden.

 

Merk: Det ble vedtatt to vedtektendringer  i $ 15 og i $ 13. Ny tekst ligger tilgjengelig på hjemmesiden under fanen Lover og Vedtekter.

 

Instruks for bruk av landstrøm - 17.10.2017

Det er utarbeidet en instruks for bruk av landstrøm i båter som ligger i havnen. Instruksen er laget for å sikre at man ikke opplever uhell/ulykker som følge av feil bruk.

Alle som bruker landstrøm plikter å sette seg inn i instruksen og gjøre tiltak som gjør at man tilfredstiller kravene som stilles.

Instruksen finnes under fanen 'Lover og vedtekter' på hjemmesiden.

 

 

 

Påminnelse om opptak av båter - 28.09.2017

 

Nå er det kun drøye 14 dager til alle båter må være tatt opp fra anlegget.
Siste frist for opptak er 15 oktober.

NB ! NB!

Ganske raskt etter 15. oktober skal makrellen skiftes ut. Denne er solgt og fjernes relativt raskt. Dette betyr at det ikke vil være mulig å benytte denne etter 15.oktober.

 

Container for flasker - 09.04.2017

 

Det vil bli plassert ut en container for alt av flasker som er pantbare på brygga. Samtidig som dere blir kvitt flasker, støtter dere Røde Kors i sitt arbeid.Alt av pantbare flasker og bokser, også bokser med utenlandsk opprinnelse, kan leveres i containeren.
Vinflasker må fremdeles kastes i restavfallsbunken eller tas med hjem.

 

Justerte innskudd og leiepriser 2017 - 17.03.2017

I.h.t. foreningens vedtekter er nå innskudd-, og leiepriser for båtplassser justert etter Statistisk sentralbyrå indeks. Justerte priser finner dere under fanen 'Brygge' og 'Priser'.

 

Faktura - 01.05.2016

På utsendte fakturaer  blir dere bedt om å melde tilbake om mail-adressen som er angitt på fakturaen deres er feil. En feil har sneket seg inn slik at mange nok har fått oppgitt en tidligere adresse. Er dere i tvil om båtforeningen har riktig adresse, v.g. å sende riktig adresse til bjorn.schinnes@gmail.com.
Mailadressen er viktig da foreningen baserer mye av kommunikasjon med medlemmene v.h.a. mail.

 

 

Snart er bryggene klare for sesongen ! - 17.03.2016

 

Båtsesongen nærmer seg og mange lurer sikkert på når man kan sette ut båten.
Det arrangeres dugnader 8 og 9 april og dersom alt går som planlagt  vil bryggene være klare til 10. April.

 

 

Justerte innskudd-, og leiepriser - 28.02.2016

I.h.t. foreningens vedtekter er nå innskudd-, og leiepriser for båtplassser justert etter Statistisk sentralbyrå indeks. Justerte priser finner dere under fanen 'Brygge' og 'Priser'.

 

Sesongslutt - 09.09.2015

15. oktober er siste frist for å ta opp båten. Da starter dugnad for å klargjøre anlegget for vinteren.
Merk datoen: 15. oktober!

 

Facebook - 08.09.2015

Søm båtforening har fått egen side på facebook. Følg oss gjerne der ved å trykke 'Liker' knappen inne på siden. Da vil du få varsler som omhandler Søm båtforening direkte i din nyhetsstrøm.

Siden vår finner dere her: https://www.facebook.com/sombatforening

 

Bryggeanlegget er klart for ny sesong - 14.04.2015
Bryggene er klargjort for ny sesong. 2 dugnader gjennomført. Noe gjenstående arbeid vil bli gjennomført.

Velkommen til ny sesong på Søm!

 

Oppdaterte priser på innskudd og leie av båtplasser - 09.03.2015

I.h.t vedtektene i foreningen oppdateres prisene på innskudd og leie årlig i.h.t Stormbulls byggevareindeks. Se her for oppdaterte priser.

 

Årsmøte 2014 - 28.10.2014
Årsmøtet ble holdt 28.10.2014 på Sanitetens hus på Fevik. Referatet finner du under menypunktet "Årsmøte". 

Sesongslutt - 07.10.2014
Minner alle båtplasseiere om at båtene i anlegget må være fjernet innen 15.10.14. Det vil bli arrangert dugnad 18.10 for å klargjøre anlegget for vinteren. Da må alle båter være fjernet.  


 Postboks 27, 4889 FEVIK

Share 

Søm båtforening | Postboks 27 | 4889 FEVIK