Årsmøte 2020

Årets årsmøte avholdes tirsdag 27 oktober kl. 19:00 ved Sanitetenshus på Fevik.

Adresse: Sømsveien 10, 4870 Fevik.
 
 

Av hensyn til den pågående pandemien og de regler som gjelder tilknyttet denne typen arrangementer har styret iverksatt enkel smitteberedskap. Det er vurdert slik at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre et årsmøte digitalt. Foreningen har flere medlemmer enn det som tillates til oppmøte på årsmøte, men erfaringsmessig kommer det sjelden så mange at det overstiger det tillatte antallet deltagere. Dersom det skulle skje vil vi måtte gjøre en vurdering om årsmøtet i det hele tatt kan gjennomføres, eller om vi på annet vis kan gjennomføre møtet og fortsatt ivareta alles stemmer.