Årsmøte 2021

Årets årsmøte mandag 25 oktober kl. 19:00 ved Sanitetenshus på Fevik.

Årsmøtet ble fremmet ugyldig av medlemmene da aktuelle dokumenter ikke er gjort tilgjengelig innen fristen vedtatt i vedtektene.
 
Det vil komme ny innkalling til nytt årsmøte.
  
Dokumentene tilknyttet årsmøtet skal legges ut under egen folder under fanen Årsmøte.
 
Styret ber om at medlemmer som ønsker å melde inn saker som ikke allerede er meldt gjør dette snarest. Tidligere frist var innen utgangen av september.