Båtplass til leie

En av våre medlemmer ønsker å leie ut sin båtplass, F-293.

Alle som leier båtplasser må også være meldt inn som medlem av foreningen.

Ta kontakt med Karl Magnus Eimhjellen  for videre avtale om leie
mobil: 45207676
e-post: kmeimhjellen@gmail.com