Dårlig oppmøte på dugnad

Lørdag 28. mars ble det gjennomført vårdugnad i båthavna vår.


Styret la til rette for at dugnaden skulle gjennomføres i tråd med myndighetenes retningslinjer i forbindelse Covid-19 situasjonen. Det ble gitt anledning for fritak for alle de som meldte fra å være i særskilte risikogrupper. 5 meldte om dette og fikk fritak. 
Det var da trist å se at bare ca. 40% av de som har fått beskjed om å stille møter opp. Alle som ikke møter til dugnad uten å melde fra vil ilegges et gebyr i henhold til vedtektene. 

Det er likevel hyggelig å høre at de som kom til dugnad jobbet iherdig og at anlegget nå er klart. 
Styret retter en stor takk til dem, og ikke minst en liten gruppe frivillige som også gjorde en masse tilrettelegging i dagene før selve dugnaden.