Gjennomført årsmøte 2020

 Årsmøtet 2020 ble gjennomført tirsdag 27 oktober i Sanitetenshus på Fevik.

I år var det ca. 20 fremmøtte medlemmer sammen med representanter fra styret.

3 av styrets medlemmer var på valg og har valgt å gi fra seg sin plass til fordel for nye krefter.

Vi takker Trygve O. Songe for en fantastisk jobb som sekretær gjennom flere år, vi takker også Vidar Lilleheim for hans jobb som kasserer og Dag Barkeland som dugnadsansvarlig.  Alle fikk en liten gave fra styret i form av blomster og en god vin.

Samtidig ønsker vi 3 nye kandidater velkommen inn i styret, Kenneth Selås, Finn Åge Nilsen og Oddvar Tollefsen.

Vedlegg:

Signert referat