Gjennomført Årsmøte for 2021 og 2022

 Det ble den 27.10 gjennomført årsmøte i Søm Båtforening. 33 medlemmer var med på møtet. Referat er lagt ut under fanen årsmøte. For Årsmøte 2022 ligger det også vedlagt et notat.