Informasjon om endring av instrukser

Styret har publisert ny instruks på sombat.no

Mye har endret seg på båtfronten siden Søm båtforening ble stiftet. Styret har jobbet med instrukser og kriterier for å få disse dagsaktuelle samt mer forståelig for foreningens medlemmer. 

Under arbeidet har styret sett til Holvika båthavn, den største båtforeningen i kommunen for inspirasjon. 

Instruks båtplass erstatter Båtplasskriterier og Fortøyningsregler. Instruksen finnes under fanen REGLER/INSTRUKSER på toppen av sombat.no

Instruksen er en prøveordning frem mot årsmøte 2023.