Informasjon fra styre

Det har kommet inn melding til styret fra en uheldig båteier om innbrudd i en båt på Søm. Anbefaler at eier av båter på Søm tar en sjekk av sin båt.