Innbrudd i havna

Det er rapportert om innbrudd i en båt på Pir 2. Vi ber derfor alle om å være ekstra oppmerksomme i sommer. 
Sjekk gjerne din båt om du kan ha vært utsatt for noe og meld i så tilfellet fra til politiet.

Hilsen
Styret