MEDLEMSMØTE

Styret kaller inn til et ekstraordinært medlemsmøte for valg av nytt styre mandag 28 februar.

Møtet avholdes kl. 19:00 ved Sanitetenshus på Fevik som tidligere.

VI håper på godt oppmøte fra medlemmene. 

Dagsorden for medlemsmøte