Melding fra styret

Under det avbrudte årsmøtet for foreningen i november ble det omtalt en tvist mellom bryggekommiteens leder Åge Holm og styret. Dette er nå ryddet opp i. Styret og styrets medlemmer har beklaget saken ovenfor Åge både muntlig  og gjennom en beklagelse i form av et skriv signert av styrets medlemmer.

Brev signert styret