NYTT ÅRSMØTE 2021

Nytt årsmøte for Søm Båtforening ble avholdt mandag 29 november kl. 19:00. Det ble avholdt ved Sanitetenshus på Fevik.

Årsmøtet ble på nytt underkjent med begrunnelse om at dagsorden og innkallingen ikke er i henhold til vedtektene da det ikke foreligger en revisorrapport.

Bryggekommiteen mener også at årsmøtet ikke kan gjennomføres med bakgrunn i den situasjonen som råder mellom bryggekommiteen og styret og forlanger et eget møte for å få nødvendige avklaringer.

 Referat fra møtet foreligger Referat