NYTT ÅRSMØTE 2021

Årsmøte for Søm Båtforening avholdes mandag 29 november kl. 19:00. Det vil bli avholdt ved Sanitetenshus på Fevik som tidligere.

Vi håper selvsagt så mange som mulig har anledning til å komme.

Dagsorden og aktuell saksliste er lagt tilgjengelig på websidene under fanen Årsmøte i henhold til foreningens Lover og Vedtekter.