Regler for tømming av båtseptik

Det er ikke tillatt å tømme båtseptik i vernet område. Vi ber våre medlemmer, og lesere å overholde disse reglene. Det betyr at man ikke kan tømme båtseptik i hele vårt maritime nærområde som befinner seg innenfor Raet nasjonalpark. Båtseptik skal leveres til godkjent mottak som finnes i Risør, Arendal, Grimstad og Kristiansand. Ellers gjelder generelle regler, det er forbud mot tømming av kloakk i vassdrag. I sjø er det forbud mot utslipp av kloakk innenfor en avstand av 300 meter fra land.