Status brygger

Moloen ble skadet og forflyttet seg under høststormen. Den ble kort tid etterpå flyttet tilbake til rett posisjon og sikret. Det har da blitt laget skaderapport fra styret/Sørlandsbrygga som er oversendt forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet har gjennomført takst og befaring med dykker. Saken er fortsatt under behandling.

Styret jobber kontinuerlig med oppfølging av skadesaken. Den er kompleks og krever mye. Kommer ut mer info så fort saken er mer avklart.