Tilgjengelige båtplasser

Det er nå 3 båtplasser til salg, og en del medlemmer ønsker å leie ut sine plasser. Følg med på web-sidene for mer informasjon.

En av våre medlemmer, eier av båtplass E-222, har ønske om å byttelåne med noen som har C-plass. Så dersom du har en C-plass men sitter med et ønske om større båtplass for en periode kan du kontakte han direkte se kontaktinfo nederst i innlegget.

Gjør medlemmene samtidig oppmerksomme på at alle salg av båtplasser skal skje gjennom båtforeningen, og vi ønsker informasjon om eventuelt privat utleie. Det er utleier sitt ansvar å påse at leietaker er medlem i båtforeningen og melder dette inn til styret.

Vi har nå to mindre båtplasser ledig, en A- og en BA-plass. Annonsert via web sidene våre og du vil finne dette på HavneWeb vårt nye system for administrasjon av båtforeningen. Oppfordrer alle til å logge seg på HavneWeb så snart du mottar informasjon om dette på Mail.

For byttelån av båtplass E-222 mot en C-plass ta kontakt med:
Christer Aaser
Bratthenget 19
4846 Arendal Tlf +4791626782