Utbedring av brygga i vinter

I vinter vil Pir II bli skiftet ut og vi får ny betongbrygge. Den gamle trebrygga er solgt til Tvedestrand motorbåtforening og de er allerede godt i gang med å flytte Pir II til Tvedestrand. Sørlandsbygga har begynt å lagre fortøyningsbommer og skal bruke brygga vår som riggplass i vinter. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at det parkeringsforbud på brygga hele året.