Leie/utleie av båtplasser

På denne siden legges det inn informasjon om båtplasseiere som ønsker å leie ut plassen sin og potensielle leietakere av båtplass.

Informasjonen på siden vil bli oppdatert når ny informasjon foreligger. Derfor er det viktig at både utleier/leier informerer meg på 

mail (bjorn.schinnes@gmail.com)  slik at informasjonen på siden holdes oppdatert.

NB! Utleier må påse at leietaker er medlem i båtforeningen.

Leieavtale er en anliggende mellom utleier/leier. Retningslinjene for foreningen definerer at utleier maksimalt kan ta leie tilsvarende

det plasseier betaler årlig til båtforeningen.

NB! F.o.m sesongen 2018 kan utleier ta leie tilsvarende det plasseier betaler til foreningen i årlig leie.

 


 

Til leie sesongen 2019

Plass Navn Telefon
Ønskes leid sesongen 2019

Plass Navn Telefon
F-plass
Anne Katrine Pihlmann
91173309
 Postboks 27, 4889 FEVIK

Share 

Søm båtforening | Postboks 27 | 4889 FEVIK