Båtplasser til salgs

På denne siden legges det ut informasjon om båtplasser som er til salgs i Søm båtforening.
Informasjonen som legges ut er båtplassnummer (eks. C-222) og en dato som definerer siste dag
det kan meldes interesse for kjøp av plass. 
Selger av båtplass må informere båtplassformidler om eventuelle dugnader som følger båtplassen og kto.nr som innskudd skal overføres til og hvorvidt man fortsatt ønsker å være medlem.

Priser for båtplasser

Interesse skal meldes på mail til båtplassformidler.
NB !  Info om hvem dette er finnes under fanen Om oss

Svarfrist for å melde interesse for plass vil være ca. 14 dager fra første interessent melder seg, fristen justeres ved behov. (helligdager, ferier etc.) 

Av hensyn til organisering av vaktlister, dugnader og utsendelse av faktura for medlemskontigenter vil ikke bli forettatt formidling av båtplasser mellom 1. april og 1. juni.

Til salgs

PlassGyldig til
BA-15 
A-23

 

B-52 
F-31301.04.2020
BA-16