Sist lørdag deltok mange av medlemmene i Søm båtforening på dugnad for å klargjøre havna til årets båtsesong.

Les mer...

Raet nasjonalparkstyre lanserer i dag en innspillsrunde «Mitt Raet» for alle brukere av Raet nasjonalpark og Søm LVO. Raet nasjonalparkstyre ønsker å gjøre det mulig for alle å sende inn et innspill med forslag til hvordan verneområdene forvaltes og hvilke tiltak som bør vurderes.

Les mer...

Minner om at det ligger ut 4 båtplasser til salgs, 2 A-plasser, 1 E-plass og 1 F-plass. Potensielle kjøpere må varsle båtplassformidler om sin interesse. Når en kjøper har meldt sin interesse vil det settes en frist på 14 dager for andre interessenter å melde seg. Når fristen er gått ut tildeles plassen til den med lengst ansiennitet som har meldt interesse. Båtplassen kjøpes med de plikter som følger plassen, slik som oppsatt nattevakt og eventuelle dugnader.

Årsmøte 2018

17.10.2018 i Nyheter

Det kalles herved inn til årsmøte for Søm båtforening. Tid: Mandag 29.10.2018 kl. 19:30 Sted: Fevik skole Agenda i.h.t foreningens vedtekter, §3 Årsmøte.

Les mer...

Minner båteiere om fristen for opptak av båtene fra bryggeanlegget, den er som alltid 15.10.2018